7616 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342713
Sted- og lokalitetsnummer
020103-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Farebæksholm Den tilbagestående del af det øst for Overrødgård liggende voldsteds hovedbanke, der strækker sig i en længde af 108 fod og en bredde af 45 til 60 fod, og som tidligere har væ- ret omgivet med en grav. Ved bankens nordvestlige side fin- des grunden af en 50 fod lang og 20 fod bred bygning, af hvis sydlige mur rester ses i banken.

Undersøgelseshistorie

1905
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1969
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDen tilbagestående del af det øst for Overrødgård liggende voldsteds hovedbanke, der strækker sig i en længde af 108 fod og en bredde af 45 til 60 fod, og som tidligere har været omgivet med en grav. Ved bankens nordvestlige side findes grunden af en 50 fod lang og 20 fod bred bygning, af hvis sydlige mur rester ses i banken.
1969
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFarebæksholm, voldsted med murrest. Borgbanke, omgivet af rund lavning, muligvis også ydre vold?? Borgbankens østlige halv?del bortgravet, i den stejle brink ses kampestensfundament (gennem vegetation) i NØ-enden. Ellers tilgroet. Bankens mål nu ca 25x20 (ved formodet fod med ret stejle sider og flad top). Højde over terræn ved fod ca 5 m. Jordforhøjning fra ældre udgravning nord for banken? Længderetning nu N-S, oprindelige diam 15-20 m? Omtrent 1,5 m under topflade ses dette kampestensfundament i N-S'lig retning tværs gennem højen, ses i brink. Ca 350 m fra offentlig vej, lavt i et ret fladt terræn nær vandløb mod Ø (Hollebæk). ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanke, mottelign. anlæg, med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links