Broen markeret på Original 2 kortudsnit 1859-1869
.
2081 oversigt. Set fra SØ.
.
2068 FM-sten indhugget en linje 43 cm fra stenens top. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342716
Sted- og lokalitetsnummer
050101-22
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 2014 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1999
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkVejbro. NV-SØ over Køge Å, der på dette sted løber fra NØ mod SV. Længde NV-SØ 19,3 m i sydvestside og 13 m i nordøstside. Fundamenternes bredde 8,5 m NØ-SV. Fundamenterne er bygget af kløvede sten, flest granit med tværmål på 50-110 cm i længden og 35-65 cm i højden. Broens højde over vandspejl er ca. 370 cm. Vanddybde 30-50 cm. Overbygningens kørelag består af egestræsplanker lagt diagonalt mod midten. Underdækket består af to lag nåletræ, et NØ-SV-gående af mindre bjælker direkte under kørelaget og derunder et lag NV-SØ-gående bærende lag af 5 større bjælker ca. 30 x 30 cm. Disse understøttes ca. midt på af en NØ-SV-gående bjælke ca. 30 x 30 cm. De nederste 50-100 cm af fundamenterne er forstærket med beton. I toppen af fundamenterne ses stålforstærkninger. I hver side af overbygningen er fastgjort gelændre til 11 jernposter i SV og 7 i NØ. En granitstolpe afslutter de to gelænderes fire ender. Granitstolpernes øverste 93 cm er glathugne med afskårne hjørner og måler 18 x 18 cm øverst og 24 x 24 cm 50 cm under toppen. 2 m øst for det SØ-lige fundament en granitstolpe med FM hugget i toppen og en linje indhugget 43 cm fra stenens top i N, V og S-siderne. FM-sten sat i et betonfundament. Formodet bygget i 1800-tallet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links