Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4524154
Sted- og lokalitetsnummer
070615-129
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Krenkerup voldsted Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der måler ca. 50 x 60 m. Den er mod nord, øst og syd omgivet af vand- fyldte, ca. 20 m brede voldgrave og mod vest af søen. Gra- venes sider er forneden kampestenssatte, og skråningerne derover er græsklædte og stedvis beplantede. En bro af gra- nitkvadre fører over den østre grav og en tømret havebro over den søndre. Fredningen omfatter borgbanken med de i henhold til bygningsfredningsloven fredede bygninger samt gravene mod nord, øst og syd, idet grænsen for det fredede areal mod nord, øst og syd følger gravenes ydre overkant, og mod vest forløber langs borgbankens kant langs søen. Bro- erne er ikke indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning el- ler på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgrave- ne må ikke ske uden nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1959
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKrenkerup Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst og i særdeles velholdt stand. Bevoksning: 1984: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links