Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452454
Sted- og lokalitetsnummer
070617-10
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/3 1927 (Lensgreve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow) Afmærkn.: MS (1927, Hans Kjær) "Kukhøj" med jættestue. Kammer af 7 bæresten, 1 dæksten på plads, en nedskredet, med skålgruber. 19 randsten. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKulhøi i Fyrreplantningen, en noget forstyrret Stengrav med Gang. Paa en afvæltet Overligger er der skaaldannede Fordybninger. ["Kukhøj" på M. Petersens tegning]. [Jvf.sb.17, som på dennes plads i indberetning fra 1856 hedder "kulhøi"]. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(104) Rundhøj, Jættestue lagt paa een Banke. Se Plan, der undtagen paa et enkelt Sted svarer til Planen (1 af Kamrets Bæresten galt tegnet). Højen er 1 m h., 14 m br. Kamret har Retn. ØsØ-VnV, 3,0 m l, 2,2 br, med 2 store Dæksten, hvoraf den ene (med skaalf. Fordybn.) er forslæbt ud over Kamrets øsø. Ende. Gangen er ikke fremdraget, dog ses ingen Dæksten, de er formentlig borttagne. N.Ø. for Kamret er 2 større Sten af uvis Oprindelse. Af de vestre Randsten ses kun Toppen, mod Ø. og Sø er de delvis udskredne og ses derved at være ca. 3/4 m brede. Kamrets øsø Ende er Jordfyldt, den v.n.v. udgravet til 1/2 m under Dæksten. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kulhøj" med jættestue. Kammer af 7 bæresten, 1 dæksten på plads, en nedskredet, med skålgruber. 19 randsten. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRester af jættestue i høj. "Kulhøj". Eller dysse. Beskrivelse: Ikke muligt at fastslå højens omfang eller form. Anlægget ligger højt i skovkant, men grusgrav har ædt sig tæt ind på anlægget mod N, V og S. (Grusgraven virker gammel - er overgroet). En meget hullet randstensrække markerer højfod. Den er noget overgroet, men fredningslistens 19 stk. er ikke helt forkert. Randstensrækkens diam. Ø-V (hvor den kan måles) er ca. 12-13 m. Kammeret: Heraf er kun den NV-lige del bevaret intakt. 5 bæresten med 1 overligger liggende på plads. SØ herfor (1,25 m.) 1 jordfast overligger og Ø herfor 2 afsprængte sten (overliggere?). Kammeret måler: Bredde fra stenenes yderkant 2,75 x 1,6 m. Indre bredde 2,1 m. Den på jorden liggende overligger måler i grundplan 2 x 1,25 x 0,5 m. Talrige skålgruber ses på dens overflade. Overliggeren hviler på 3 af de 5 bæresten. Beskadigelser og beliggenhed: Se beskrivelse. Lidt medtaget af besøg. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke seværdig i sig selv. Er dog yndet af områdets beboere, der beklager dets tilstand. Ligger ved vejside og virker på afstand stateligt - ville i endnu højere grad, hvis bevoksningen (træer, krat) ikke klemte det. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links