Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231721
Sted- og lokalitetsnummer
140203-67
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Møllerup voldsted. Møllerups firesidede borgbanke måler ca. 55 x 65 m og er omgivet af vand- fyldte voldgrave. Banken har stensatte kanter, der ved det nordøstlige hjørne når en højde af 1,5 - 2 m over vandspejlet. De østre og søndre grave er ca. 10 m brede; en muret ca. 3,5 m bred muret bro fører over den søndre grav, medens en ca. 1 m bred gangbro af træ fører over den østre grav. De vestre og nordre grave har nærmest karakter af uregelmæssigt formede damme. Den vestre grav er indtil 40 m bred og langs den sydvestlige bred er en ca. 50 m lang og ca. 10 m bred dæmning med sluse, hvorigennem der er afløb fra vold- graven. Den nordre voldgrav er indtil ca. 50 m bred og fortsætter ca. 30 m øst for banken. Fra gravens nordlige bred strækker sig en ca. 30 m lang sten- sat dæmning ud i graven, og en ca. 20 m lang og ca. 4 m bred plankebro for- binder dæmningen med banken, hvorpå den i henhold til bygningsfredningslo- ven i kl. B fredede hovedbygning ligger. Banken ligger iøvrigt hen som gård og haveanlæg. Fredningen omfatter borgbanken med deri værende ruiner af det middelalder- lige Møllerup, de omgivende grave samt dæmningen i sydvest, og grænsen for det fredede areal forløber langs gravenes ydre øvre kant, i sydvest dog langs den udvendige fod af nævnte dæmning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning be- rører ikke det eksisterende bygningsanlæg på banken. Borgbanken må anvendes til gårdsplads og have som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning (andet): Bygninger/haveanlæg. *** Seværdighedsforklaring *** Pænt haveanlæg.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget flot og velplejet anlæg.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links