Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
221668
Sted- og lokalitetsnummer
141101-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 19 m i diameter, 1,8 m høj; skel over højen, N for dette pløjet, S for er der 4 gamle, nu helt tilgroede brud; kratgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt paa en Bakke, og et Skjel gaar over dens Midte. Paa Nordsiden har den to store Brud, og paa Sydsiden har den 4. Den er klædt med Græs, og flere Steder er der Spor af, at den oprindelig har været dækket af et Lag Afdækkersteen. Om Brudene har naaet Højens Midte og dens Bund er tvivlsomt. [[1946: Pløjet N. for Skellet, Resten kratgroet. F.M. 1946.]]
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 19 m i Diameter, 1,8 m høj, Skel over Højen, N for dette pløjet, S for er der 4 gamle, nu helt tilgroede Brud, kratgroet i Ager.1946: Pløjet N. for Skellet, Resten kratgroet. F.M. 1946.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVedr. den fredede gravhøj nr. 2216:68. Den pr. 16.12.1946 foretagne notering i tingbogen om fredning af gravhøj nr. 2216:68 bedes venligst slettet, da højen ikke mere kan erkendes i terrænet.
1986
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFRST F. 53-2904. Sb. 14.11.01-15. Aflysning af fredning af gravhøj. FRST F. 53-2904. Brev af d. 29/7 1986 ml. FFF og RAS, modtaget d. 30/7 1986 på N01. Vedlagt sagen: Aflysningsdokument (kopi) og kort med fundsted afsat af d. 8/7 1986 fra FFF. Korrespondance af d. 29/7 1986 ml. FFF og RAS.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links