Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43138
Sted- og lokalitetsnummer
230209-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mølledam, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted og vandmølleanlæg ved Stensgård. Voldstedet består af en firkantet banke, som hæver sig ca. 1 - 1,5 m over det omgivende terræn. Banken måler ca. 30 x 30 m, og afgrænses mod nord af en ca. 75 cm høj og ca. 4 - 5 m bred vold, der ved en svag sænkning er adskilt fra det højere land mod nord. Volden fortsættes udover voldstedet, først ca. 50 m i østlig retning, derefter ca. 10 m i sydlige retning, hvor dens højde er ca. 2 m. Ved voldens sydspids, hvor en bæk passerer, ses sten og træværk fra et gammelt vandmølleanlæg på begge sider af vandløbet. Fredningen omfatter endvidere en vest for voldstedet liggende lav vold, der i nord-sydlige retning er ca. 25 m lang. Hvor ovennævnte bæk passerer denne volds sydlige spids, er bækløbets kant stensat. Omfattet af fredningen er endvidere den tidligere mølledam og dens søndre begrænsning. Det fredede areal er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgræsnsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun findes sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1922
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted for det gamle Stengaard.
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links