stenen set fra nord
.
de danske løver set fra nord
.
siden med de danske løver
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431314
Sted- og lokalitetsnummer
230206-197
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1923 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4313:14 Mindesmærke. Genforeningsstenen er ca. 1,64 x 1 x 0,55 m stor. På stenens nordside er øverst indhugget årstallet 1920 og herunder de tre danske løver, der er afbildet en face med stiliserede manker. Rundt om løverne ses otte små indhuggede hjerter. På stenens bagside, som vender mod syd, ses årstallet 1864 og herunder de to slesvigske løver med store manker og hovederne i profil. På den smalle side som vender mod vest ses initialer. Inskriptionen på mindestenen kan opmales og vedligeholdes som hidtil med anvendelse af samme typografi, farve og i samme omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Genforeningssten i lysgrå granit ca. 1,64x1x0,55 m stor. På stenens nordside er øverst indhugget årstallet 1920 og herunder de tre danske løver, der er afbildet en face med stiliserede manker. Rundt om løverne ses otte små indhuggede hjerter. På stenens bagside, som vender mod syd, ses årstallet 1864 og herunder de to slesvigske løver med store manker og hovederne i profil. På den smalle side som vender mod vest ses initialer. Historie: Stenen blev i 1922 gravet frem af jorden under anlæggelse af vejen og banen fra Færgegården til færgehavnen. Stenens udsmykning og indskrift skyldes kunstenere Skovgaard. Stenen blev afsløret 6. august 1923.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links