Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271222
Sted- og lokalitetsnummer
160507-30
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Keramik, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTEDET "VOLDHØJ" Voldstedet består af en jordbanke, hvis mod vestskrå- nende topflade hæver sig indtil 4 m over det omgivende terræn, og hvis kvadratiske grundflade måler ca. 25 x 25 meter. I bankens østside er der gravet et skår paral- lelt med østsiden. Ved bankens fod er der spor af omgi- vende grave med yderdæmning strækkende sig fra bankens fod ca. 10 meter ud i engen til alle sider. Mod syd og øst er der desuden spor af en ydre grav, hvis udvendige kant følger markskellet i syd og øst. Banken ligger i græs, mens arealet med sporene er dyrket. Fredningsgrænsen forløber ca. 20 meter fra bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Arealet med sporene af gravene må dyrkes i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer findes en Jordhøj, Voldhøjen kaldet, der rimeligvis er et gammelt Voldsted, skønt der nu intet erindrer om nogen Bygning paa Stedet. Den har en kvadratisk Grundflade med afrundede Hjørner, Siderne 75'l. Højden er 12 a 14'. Uden om Voldstedet findes paa den vestlige, sydlige og østlige Side endnu Spor af Voldgrave med en Brede af 17' mod V. og 13' mod S. De have tidligere været meget dybere. Bevoksning: 1988: Græs
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Museal udgravning - Skanderborg Museum
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Voldhøj", Voldsted. Både voldstedet og de nærmeste omgivelser afgræsses af heste. Ellers som beskrevet. Alt vel. Mål: se beskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt og velplejet voldsted, smukt beliggende med engareal. Synlig fra vej, men uden offentlig adgang, det burde der være. Bevoksning: 1988: Græs
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceStore og kompakte mængder af senmiddelalderligt/tidlig renaissance keramik på et større område.
1990
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2000
Museal prøvegravning - Skanderborg Museum
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links