Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
160721
Sted- og lokalitetsnummer
131104-32
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Enkeltfund, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Junget-Thorup sogneråd ejer kun det umatr. Umatrikuleret areal: Areal for Grættrup kirketomt og del af nedlagt kirkegård. Matr.nr. 4a og 4k: Del af den nedlagte Grættrup kirkes kirkegårdsareal. På dette fortidsminde må der ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke udjævnes eller beplantes med træer og buske, beskadiges ved bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan fortsat være under landbrugsmæssig drift. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet under- søge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de anførte servitutgrænser og matrikelskel.

Undersøgelseshistorie

1552
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1994
Privat detektorbrug - Skive Museum
1996
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en ødekirketomt, der fremstår som lille mindeplads med infotavle, trækors og romanske kvadre. Pladsen ligger nordligst i det fredede areal, der henligger i græs uden nogen tydelig afgrænsning.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links