Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40132
Sted- og lokalitetsnummer
080207-53
Anlæg
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rund, stenopbygget, brøndlignende grube sat af rå og kløvede kampesten i 3-4 skifters højde. Højde ca. 1 m, udvendig diameter 3 m, indvendig 1,2 m. Indvendig tilsyneladende ikke nedgravet under terræn.

Undersøgelseshistorie

1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hørbrønden". Rund stensat grube, indvendig diameter 1,2 m, sat af rå og kløvede markstsen i 3-4 skifters højde. Ifølge lokal tradition benyttet til hørbehandling. Er antagelig (den nederste del af) en tørreovn til hør. Beliggende i vejkant ca. 130 m SØ for "Vestergård" nær Helnæs Fyr. 16.1.1988: Genbesøgt af NHJ og JGB. Enighed om at tinglyse. Bevoksning: 1987: Græs
2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links