Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39136
Sted- og lokalitetsnummer
080207-2
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Et stensat gravkammer i det stenbyggede skeldige mellem matr.nr. 22a og 26a. En nærmere beskrivelse er ikke i øjeblikket mulig, da sten og jord i skellet dækker kamret. I den nord- lige side synes en dæksten nedskredet i kamret. Matr.nr. 26a: Et stensat gravkammer, i skel til matr.nr. 22a af Helnæs.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt stensat Gravkammer uden Dæksten, en ligger i Stengiærdet. Bevoksning: 1987: Græs
1897
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt stensat gravkammer i det stenbyggede skeldige mellem matr. nr. 22a og 26a. En nærmere beskrivelse er ikke i øjeblikket mulig, da sten og jord i skellet dækker kamret. I den nordlige side synes en dæksten nedskredet i kamret.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalitrest indlejret i stendige orienteret VNV/ØSØ. Stendiget, der på N-siden er ca 1,5 m højt, på S-siden ca 1,0 m, danner hen over megalitten en indtil 2 m høj og ca 25 m lang "pukkel". Under dennes højeste sted ses i digets N-side 2 store, tætstående sten (kan dog også være 1 kløvet eller flækket), og i S-siden 1 stående, noget mindre sten, alle mulige bæresten. Især Ø for disse, indtil en afstand af ca 15 m fra "pukkelen", indgår adskillige megalitstore sten i S-siden af diget, som iøvrigt overvejende består af sten i størrelser omkring og under 0,5 m. Bevoksning: 1987: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links