Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39139
Sted- og lokalitetsnummer
080207-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1896, L. Nielsen Storm Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev Et udgravet dyssekammer, 1,15 m langt, 0,70 m bredt, sat af 4 bæresten, af hvilke den ene går ind i skelvolden mod matr.nr. 25. Dækstenen oprindelig afvæltet, men siden lagt på plads (1925). Ændring af tinglysning af 26/10-1954 lyst på matr. 2-a Helnæs By, Helnæs *********************************************************** Ny beskrivelse tinglyst d. 13. august 1996: Højrest, ca. 25 x 10 m og indtil 2 m høj. Indgår i et i øvrigt kun meterhøjt skeldige. I sydlige del et rektangulært dyssekammer, indvendig ca. 1,1 x 0,7 m, sat af 4 bæresten, på hvilke den oprindelig afvæltede dæksten er genanbragt (i 1925).

Undersøgelseshistorie

1896
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3913:9, Status: A
1896
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssegrav med fire Sidestene, 4' 4" langt, 2' 6" bredt. Dækstenen ligger afvæltet, 6' 6" fra Graven mod Syd. Fredlyst. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer
1925
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverliggeren, der lå afvæltet 2-3 m SV for kammeret, blev lagt på plads.
1925
Fjernelse kulturhistorisk objekt - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKilehuller vidnende om forsøg på sprængning af stenen.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt udgravet dyssekammer, ca. 1,15 m lang, ca. 0,70 m br., sat af 4 bæresten, af hvilke den ene går ind i skelvolden mod matr.nr. 25. Dækstenen oprindelig afvæltet, men siden lagt på plads (1925). Fredl. 9/10-1896.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest med dyssekammer, bevaret som et ca 25 m langt, 10 m bredt og indtil 2 m højt forløb af et iøvrigt kun meterhøjt og 3-4 m bredt mark-skeldige der løber ca N/S. Dyssekammeret ligger i den sydlige halvdel af højresten, er næsten helt gemt i tornekrat (frilagdes delvis før fotografering) og måler udvendig ca 2 m på hver led. Tilsyneladende sat af 4 lige høje bæresten. 1 dæksten. M.S. ikke lokaliseret men kan meget vel være skjult i det tætte krat. Fredningen bør udvides til også at omfatte højresten. Mål: 2x25x10 m. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer
1996
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links