Fra 1721 til 1727 fik Frederik 4. oprettet 240 rytterskoler fordelt på landets 12 rytterdistrikter. Skolerne blev opført efter samme model: en 21 × 12 alen (a 62,8 cm) grundmuret bygning med både lærerbolig og skolelokale. De blev desuden alle udstyret med en mindetavle for Frederik 4. Rytterskolen i Brøndbyøster såvel som i Brøndbyvester blev opført af murermester Lars Erichsen for 550 rigsdaler pr. skole.

Brøndbyøster Rytterskole brændte d. 2. juli 1869 sammen med andre huse i Brøndbyøster, og en ny skole blev opført omtrent samme sted. I 1929 blev en ny og større skole taget i brug, og rytterskolen blev indrettet til lærerbolig og siden privatbolig. I 2012 blev den embedsbolig for en af sognets præster.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv