Rytterskolen i Brøndbyvester blev opført midt i byen. På dette foto fra begyndelsen af 1900-tallet danser elever foran den nye skolestue.
.

Fra 1721 til 1727 fik Frederik 4. oprettet 240 rytterskoler fordelt på landets 12 rytterdistrikter. Skolerne blev opført efter samme model: en 21 × 12 alen (a 62,8 cm) grundmuret bygning med både lærerbolig og skolelokale. De blev desuden alle udstyret med en mindetavle for Frederik 4. Rytterskolen i Brøndbyvester såvel som i Brøndbyøster blev opført af murermester Lars Erichsen for 550 rigsdaler pr. skole.

Rytterskolen i Brøndbyvester fik tilbygget en ny og større skolestue i 1857. I 1917 blev en ny skole taget i brug, da rytterskolen var plaget af spildevandslugt fra Rosenå, og rytterskolen blev solgt til privateje. Rytterskolen brændte i 1931, men blev genopført i samme stil.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Brøndby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv