Underføringen med tog på - set fra V
.
Underføringen set fra V
.
Underføringen set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270470
Sted- og lokalitetsnummer
180111-230
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1879 e.Kr. - 1881 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro, del af Skjernå Nørrekanal/Dalgaskanalen. Broen er en 2,5 m lang og 4 m bred betonunderføring. Underføringen er tildækket, men synlig er de øverste ca. 15 cm. Jernbanesporet og tilhørende skærvelag med tekniske installationer kan vedligeholdes og udskiftes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerUnderføring under Skjern-Herning jernbanen. Kanal og underføringen er tildækket, og kun 15 cm af underføringens overkant ligger over jordniveau. Underføringen er 2,5 meter lang og 4 meter bred, og er dateret efter jernbanestrækningens anlæggelsestidspunkt.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links