Overkørsel hvor skovvej går over kanalen på en opfyldt jorddæmning.
.
Delvist opfyldt kanal langs gårdens bygninger set fra øst
.
Kanalens afslutning øst for laden set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270471
Sted- og lokalitetsnummer
180111-229
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1871 e.Kr. - 1999 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1871 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Engvandingskanal, del af Skjernå Nørrekanal/Dalgaskanal. Kanalen er ca. 340 m lang, ca. 2 m bred og ca. 0,5 m dyb. Ca. 70 m og ca. 245 m fra kanalens østlige ende er kanalen opfyldt, og krydses af en skovvej.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerEngvandingskanal - ½m bred i bunden og 2 meter bred i toppen. Går fra Troldhedevej i vest til 25 meter øst for Ahler Skovgårds østligste ladebygning. Kanalen er delvist opfyldt omkring gården
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links