kanalen set fra nordøst
.
Svellebro set fra øst
.
Svellebro set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270589
Sted- og lokalitetsnummer
180111-228
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1871 e.Kr. - 1999 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1871 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Engvandingskanal, del af Skjernå Nørrekanal/Dalgaskanal. Kanalen er ca. 980 m lang, ca. 3 m bred og ca. 1 m dyb. Ca. 100 m fra kanalens østlige ende er en ældre svellebro med betonstøbte fundamenter.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerEngvandingskanal, ½-1 meter bred i bund og 2-3 meter bred i toppen. Ca 100 meter fra kanalstykkets østlige afslutning er en ældre svellebro, bestående af 4 langsgående jernbaneskinner, der er støbt i betonfundamenter i kanterne, hvorover der på tværs er lagt løse jernbanesveller. Broen er i meget dårlig stand, men en fin repræsentant for de ældre brotyper fra før betonbroerne.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links