Oversigtsfoto fra syd
.
Oversigtsfoto fra syd
.
Oversigtsfoto fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
251323
Sted- og lokalitetsnummer
160201-21
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2513:23 Bro. Hvælvet granitstensbro. Hvælvet er 1,5 m bredt og højt, og 5 m langt (broens bredde). Facaden er 3 m høj og 8 m lang (broens længde). Både ved slug og afgang er der ved åbrinkerne 2 m lange fløjmure. Ovenpå facaden en armeret betonbjælke, og facaden ved afgang er overstøbt med cement. Betonbjælken og cementoverstøbningen er ikke med i fredningen. Ovenpå facaden ved slug er der lagt en armeret betonbjælke, og facaden ved afgang er overstøbt med cement. Betonbjælken og cementoverstøbningen er ikke med i fredningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumBro over Jeksen Bæk hvor bækken løber under Kollens Møllevej. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er ca. 6 m. langt. Buens spændvidde er 1,8 m, og dens højde er 1,7 m. målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hele facaden er knap 6 m. bred og 2,5 m. høj. Mod nord er facaden dækket med cement, mens facadens sten mod syd er synlige. Brofæsternes vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug (syd) og ved afgang (nord) med 2 m. Ved vejen er opsat et moderne autoværn. Vejen over broen er asfalteret.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro. Beskrivelse se museal besigtigelse 2013.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links