Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
041413
Sted- og lokalitetsnummer
100301-35
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kås Bro. Stenkistens gennemløb er 1,45 m højt, 1,6 m bredt og 3,5 m langt. Hver facade er 1,7 m høj og 2,8 m bred. Gennemløbets sider består af kløvede kampesten i forskellig størrelse. Overliggerne er granitbjælker. Ovenpå overliggerne ligger 1,3 m jord. Gennemløbet er både ved slug og afgang forlænget 1,3 m med glacis. En privat fællesvej (markvej) fører over broen. Vangen Bæk løber under broen.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderKås Bro.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKvaderstensbro/stenkiste beliggende i engstrøg.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links