Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081238
Sted- og lokalitetsnummer
100112-90
Anlæg
Brolægning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kulturlag, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 549 e.Kr.); Trædesten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenbygget vejanlæg. Stenlagt vejbane orienteret NNV-SSØ, 30 m lang og 2,5 - 3,5 m bred. Vejbanen består af tætliggende utilhuggede sten; dog er der 2 kværnsten og een mortersten imellem. Umiddelbart nord for midten er der på tværs af vejbanen en ca 0,5 m bred rende uden sten. Vejanlægget fortsætter i forlængelse af vejbanens nordende som en 16 m lang trædestensrække af 15 enkeltsten. Midt i trædestensrækken er der et brud på 2,5 m uden sten. Yderligere en trædestensrække 12,5 m lang bestående af 8 enkeltsten, forløber næsten parallelt med den stenlagte vejbane øst for denne i en afstand af 14-15 m fra dens midtstykke.

Undersøgelseshistorie

1977
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske Museum
1981
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumVed registrering af stenbygget vejanlæg, anlagt delvis på et ældre romertids kulturlag, fremkom også en ældre romertids brandgrav. Fra fyld mellem sten i vejen to korsformede fibler.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningFenne nr. 54. Stenbygget vejanlæg. Stenlagt vejbane orienteret NNV-SSØ, 30 m lang og 2,5 - 3,5 m bred. Vejbanen består af tætliggende utilhuggede sten, dog er der 2 kværnsten og en mortersten imellem. Umiddelbart nord for midten er der på tværs af vejbanen en ca. 0,5 m bred rende uden sten. Vejanlægget fortsætter i forlængelse af vejbanens nordende som en 16 m lang trædestensrække af 15 enkeltsten. Midt i trædestensrækken er der et brud på 2,5 m uden sten. Yderligere en trædestensrække 12,5 m lang og bestående af 8 enkeltsten, forløber næsten parallelt med den stenlagte vejbane øst for denne i en afstand af 14-15 m fra dens midtstykke.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumBrolagt vej og trædestensrække i St. Vildmose.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumTrædestenrække i St. Vildmose.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links