Opsætningen af verdens største vindmøller i Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild er en stor logistisk operation. Her ankommer en mølledel til Hanstholm Havn med specialskibet Rotra Vente, der ejes af Siemens Wind Power.

.

De store møller i testcenteret i Østerild Klitplantage skal understøtte ambitionen om en dansk førerposition på verdensmarkedet for store vindmøller. Samtidig er centeret et vigtig led i indsatsen for en markant øget brug af vedvarende energi.

Verdens største mølletyper afprøves på centeret i udviklingsfaserne i et tæt samarbejde mellem vindmølleindustrien – især Vestas og Siemens Wind Power – og centrale forskningsinstitutioner. Ud over at udvikle større og mere effektive møller retter forskningen sig også mod at kortlægge mulige følger for natur og dyreliv.

Planen om det store center blev med afsæt i branchens ønsker vedtaget i 2009 i en bred aftale mellem VK-regeringen og oppositionen. Centeret blev officielt indviet i oktober 2012. Det er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der har stået for anlæg og drift af centeret.

Østerild Klitplantage blev bl.a. valgt, fordi der var god vind og god plads i et tyndtbefolket område. Placeringen medførte intense protester fra bl.a. naboer og aktivister, og i perioder har arbejdet med at bygge centeret været standset pga. demonstrationer.

Bygningen af et længe planlagt besøgscenter begyndte i 2016 og forventes at få omkring 50.000 gæster om året.

Centeret i Østerild rummede oprindelig plads til syv store testmøller. En bred politisk aftale gav i marts 2017 mulighed for at bygge to nye møller i 2019. Samtidig blev den maksimale højde hævet fra 250 m til 330 m. Dermed er der tale om Danmarks højeste bygningsværk.

De hvide vindmøller på Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller strækker sig højt op over træerne i Østerild Klitplantage.

.

Videre læsning

Læs mere om Industri i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked