Medarbejdere på Ticans svineslagteri i Thisted lægger pølser på lager, ca. 1980. De seneste ca. 40 års fusioner har betydet, at slagteriet i dag er det eneste tilbageværende svineslagteri i Nordvestjylland.

/Lokalhistorisk Arkiv for Thisted.

Da Thisted Andels-Svineslagteri åbnede i 1931, var der over 60 andelsslagterier i Danmark. Det lokale initiativ endte i efterkrigstiden som et svineslagteri i international klasse. Mens andre måtte lukke eller lade sig opkøbe, var det Danish Crown og Tican Fresh Meat, der voksede sig store og delte det danske marked mellem sig. Da myndighederne i 2015 afviste en fusion mellem de to, blev Tican overtaget af tyske Tönnies, der dermed blev verdens fjerdestørste slagterigruppe.

I det store fabriksanlæg på havnen i Thisted beskæftigede Tican i 2016 knap 650 medarbejdere, der i årets løb slagtede ca. 1,9 mio. svin.

De danske svineslagterier har siden 2004 haft faldende tilførsler af slagtesvin i takt med en voksende eksport af levende smågrise. Bestræbelserne på at få flere svin til slagtning har været en af begrundelserne for planerne om nye moderne svinefarme i Thisted Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Industri i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked