Omkring 20 skibe landede i 2016 dagligt deres last af konsumfisk i Hanstholm Havn. Effektiv håndtering på land og gode priser på auktionen er afgørende for havnens konkurrenceevne.

.

Hanstholm Havn bidrager væsentligt til beskæftigelsen i Thisted Kommune og spiller en vigtig rolle i områdets udvikling. En længe ønsket udvidelse af havnen for 450-500 mio. kr. forventes afsluttet i 2021.

.

Hanstholm Havn var 2014-16 Danmarks førende konsumfiskerihavn i tæt konkurrence med Skagen Havn. Ligesom i Skagen satser havnen på at tiltrække mange udenlandske landinger. Med tilknyttede virksomheder og aktiviteter er havnen omdrejningspunkt for omkring 1.600 arbejdspladser.

2007 var et afgørende år for havnen. Med indførelsen af de fartøjsbaserede, salgbare fiskekvoter stod valget mellem oplægning eller investeringer i fremtiden. Omkring 40 fartøjer blev lagt op, men samtidig opkøbte andre af havnens fiskere en betydelig mængde kvoter, og der blev investeret i topmoderne udstyr og nye trawlere.

Troen på havnens muligheder skyldes i høj grad dens potentiale som »Porten til Nordatlanten«. En afgørende faktor er det moderne konsumfiskeris krav til servicefunktionerne i land. Der fiskes oftest mere end et døgns sejlads fra Hanstholm, nord for Shetlandsøerne og ud for Vestnorges kyst. Det kræver kapital og en høj grad af effektivitet. De fleste trawlere har derfor to besætninger, så bådene kun er i havn i meget kort tid. Til havs bliver fisken klargjort og pakket under dæk, så snart trawlet er tømt. Når den bliver landet, er den klar til auktion og eksport. Fiskeriauktionen er Danmarks største med en omsætning i 2016 på 729 mio. kr.

Over halvdelen af landingerne stammer fra udenlandske fartøjer fra især Norge, England, Skotland, Tyskland og Frankrig. Ikke mindst mørksej fra disse både bidrager godt til auktionens volumen. De danske fartøjer lander flere af de fiskearter, der indbringer en høj pris, herunder torsk, kulmule og rødspætter. Auktionen har som den første i verden opnået certifikat til den såkaldte MSC-standard, som kræver en høj grad af sporbarhed og bæredygtighed. De daglige landinger opkøbes af et stort antal fiskeeksportvirksomheder, hvoraf 16 har hjemsted i Hanstholm. Blandt de større kan nævnes P. Taabbel og Co. A/S, Pandalus A/S, Scanfish Danmark A/S og Royal Danish Seafood A/S. Her videreforarbejdes de indkøbte fisk og sælges til både det danske og det internationale marked.

Hanstholm Havn rummer en række firmaer, der leverer den nødvendige service til trawlerne, når de er i havn. Industrifiskeriet spiller også en væsentlig rolle. Fiskemelsfabrikken FF Hanstholm A/S leverer fiskemel og fiskeolie til aftagere i hele verden.

I 2017 påbegyndte Sashimi Royal en omfattende aquakulturvirksomhed med produktion af »yellowtail« (australsk ravfisk). Endelig har havnen i en årrække været hjemsted for forsøg med udvikling af bølgeenergi.

Hanstholm Havn har status som kommunal selvstyrehavn. Havnebestyrelsen fremlagde i 2009 en ambitiøs plan for udbygning, der skulle gøre havnen til »hele egnens vækstmotor« og generere yderligere 1.000 arbejdspladser. Planen forudsatte et betydeligt statsligt engagement, som der endnu ikke er tilsagn om. I 2015 har bestyrelsen – uden at opgive den helt store udbygningsplan – anlagt en ny ambitiøs strategi, der centrerer havnens udvikling omkring konsumfiskeriet. Thisted Kommune har givet en garanti på 525 mio. kr. for at sikre projektet. Anlægsarbejderne skal fra 2017 føre til modernisering af den bestående havn, udvidelse af auktionshaller og anlæg af nye baglandsarealer. Målet er at skabe omkring 400 nye arbejdspladser.

Videre læsning

Læs mere om Industri i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked