Dialektprøve i lydskrift. Jammerbugt Kommune. Anders Fisker og Viggo Sørensen: "Dialekten i Øster Han herred", i Ord & Sag 5, s. 16-17.
I 1970 blev sognet lagt ind under Fjerritslev, og så tog det fart med nedgangen for Haverslev Sogn, for så blev der for det første alt for få forbindelser til omverdenen, og for det andet kom alting til at skulle foregå fra Fjerritslev (…) da folk har fået en vis tilbøjelighed til at gøre deres indkøb i Fjerritslev (…) er der nu snart ikke mere end en håndfuld købmænd og håndværkere tilbage.
Dialektprøve i lydskrift. Jammerbugt Kommune. Anders Fisker og Viggo Sørensen: "Dialekten i Øster Han herred", i Ord & Sag 5, s. 16-17.
Af .

I Jammerbugt Kommune er der betydelige dialektforskelle, ikke kun fordi ældre og yngre taler forskelligt, men fordi Hanherrederne danner overgangen mellem det vestjyske thybomål og vendelbomålet. Hele 11 sproglige grænselinjer deler området. Visse ting er man dog enige om: »jeg« hedder a, og v- udtales som w både i »vi« og »vand«, og endelig udtales »ikke« (selv i ældre dialekt og som det eneste sted i Jylland) med -k-: ej’k, ekj.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt

Eksterne links