Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43048
Sted- og lokalitetsnummer
210205-19
Anlæg
Dige (kystsikring), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2017 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2018 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4304:8 Kystdige. Rudbøl-diget. Diget er ca. 5,4 km langt, op til 20 m bredt, og op til 2,7 m højt. 5,1 km fra den sydlige afslutning deler diget sig i to dele ved pumpestationen, der ligger i diget. Den ene del af diget grener fra mod vest og følger sidekanalens nordside. Ved udmundingen af sidekanalen efter ca. 120 m drejer diget mod nord langs Højer Kanal/Vidåen, og slutter sig til det øst-vestgående forbindelsesdige mellem Hertug Hans-diget og Gl. Frederikskog-diget. Denne del af diget er ca. 260 meter langt. Den anden del af diget grener fra mod nord ved pumpestationen, og går direkte op mod forbindelsesdiget. Denne del af diget er ca. 215 m langt. Ovenpå denne del af diget ligger en grusvej. Grusvejens belægning kan vedlige-holdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKystdige. Diget er ca. 5,4 km langt, op til 20 m bredt, og op til 2,7 m højt. 5,1 km fra den sydlige afslutning deler diget sig i to dele ved pumpestationen, der ligger i diget. Den ene del af diget grener fra mod vest, og følger sidekanalens nordside. Ved udmundingen af sidekanalen efter ca. 120 m drejer diget mod nord langs Højer Kanal/Vidåen, og slutter sig til det øst-vestgående forbindelsesdige mellem Hertug Hans-diget og Gl. Frederikskog-diget. Denne del af diget er ca. 260 meter langt. Den anden del af diget grener fra mod nord ved pumpestationen, og går direkte op mod forbindelsesdiget. Denne del af diget er ca. 215 m langt. Ovenpå denne del af diget ligger en grusvej. Grusvejens belægning kan vedligeholdes som hidtil.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links