Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38135
Sted- og lokalitetsnummer
080204-17
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/9 1896, Offer Hansen Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. Et udgravet dyssekammer, 2,10 m lang i retn. N-S, 1,30 m bred, nu dannet af 4 bæresten (1 bæresten mod V borttaget) samt 1 tærskelsten mod syd. Anselig dæksten.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende stensat Gravkammer, med en Endesten mod Nord, to Sidestene mod Øst, en Sidesten mod Vest, en Sidesten er her borttaget, mod Syd nu lavere Indgangssten. Dæksten over Graven. Fredlyst.
1897
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1897
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt udgravet dyssekammer, 6'8" l. i retning n.-s., 4'2" br., nu dannet af 4 bæresten (1 bæresten mod vest borttagen) samt 1 tærskelsten mod syd. Anselig dæksten. Fredl. 25/9-1896 og 5/11- 1897.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEt dyssekammer. Fundet som beskrevet. En hel del marksten har ligget omkring dyssekammeret i uendelig mange år. Der pløjes for tæt - burde tale med brugeren af marken om det. 4 bæresten og en kæmpeoverligger. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammeret ligger utroligt smukt og ses viden om.
2006
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links