Dyssekammer set fra vest
.
Fortidsmindet set fra nordøst
.
Dyssekammer set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391316
Sted- og lokalitetsnummer
080204-84
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse. Langdysse, 10 x 6 m, orienteret NØ-SV, 0,40 m høj. Delvist tildækket kammer med tre bevarede bæresten. Kammeret er orienteret VSV-ØNØ med indgangen mod vest. Kammerets indvendige mål er 1,10 x 0,45 m. Udvendige mål er 1,65 x 1,50 m. Syd og øst for kammeret fire synlige randsten.

Undersøgelseshistorie

1974
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Fyns Stiftsmuseum
1974
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1976
Museal besigtigelse - Fyns StiftsmuseumRester af langdysse med randsten beliggende i ellekrat på lavt terræn. Mål = ca. 10 x 6 m. Et delvist tildækket kammer orienteret Ø-V, åbent mod V, indv. mål = 1 x 0,49 m. Syd for kammeret en lille jordbunke fra en udgravning i nyere tid.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerRest af langdysse. Delvist tildækket kammer med tre bevarede bæresten, hvoraf en fjerde mangler. Kammeret er orienteret vestsydvest-østnordøst med indgangen mod vest. Kammerets indvendige mål er 1,10x0,45 m. Udvendige mål er 1,65x1,50 meter. Syd og øst for kammeret fire synlige randsten. Fortidsmindet måler 10x6 meter. Randstenskæden vil have en nordøst-sydvestlig orientering, og kammeret en lidt mere vestsydvest-østnordøstlig orientering. Langdyssen er beliggende i ganske lavt terræn i en gammel blandet skov bestående af primært bøg og eg med en alder på 60-80 år samt en del yngre opvækst af ahorn. Den i 1976 beskrevne jordbunke syd for kammeret efter en udgravning i nyere tid kunne ikke længere erkendes. Kammerets synlige sten og randsten opmåltes med GPS og mål samt fortidsmindets orientering er angivet herefter. Disse afviger en smule fra det i 1976 beskrevne.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en langdysse, der ligger i en gammel blandet skov. Langdyssen måler 10x6 meter og der ses et delvist tildækket dyssekammer bestående af tre bæresten samt fire spredte randsten.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en langdysse, der ligger i en gammel blandet skov. Langdyssen måler 10x6 meter og der ses et delvist tildækket dyssekammer bestående af tre bæresten samt fire spredte randsten.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links