Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391315
Sted- og lokalitetsnummer
080204-314
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 2004: Udflydende højrest; i gammel tid noget forgravet, nu ca. 0,5 x 18 x 15 m. Lidt SV for midten en kantrejst sten, 1,6 m lang, 0,6 m høj, orienteret Ø/V.

Undersøgelseshistorie

1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNoget udflydende højtomt med spor efter ældre forgravninger. Lidt SV for midten står en 1,6 m lang og 0,6 m høj, kantrejst sten, hvis ene sideflade i nyere tid er afkløvet efter længden. Stenen er orienteret Ø/V med den afkløvede side mod S. Syd for stenen lå et stykke sammenfoldet plastic i skovbunden. Ved at fjerne dette og helt overfladisk skrabe i skovmulden derunder, sås det at denne indeholdt store mængder knust, brændt flint, ligesom standsporet efter den afkløvede del af stenen tydeligt kunne erkendes. På dette grundlag tolkes anlægget som en megalitrest, og den omtalte sten som en bæresten i et i øvrigt sløjfet kammer. Tinglyses. Fortidsmindet er beliggende (som trykt på 4 cm kort) 60 m V for 3913:1. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links