Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39132
Sted- og lokalitetsnummer
080204-27
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rester af en runddysse, ca. 15 m i tværmål, 1 m høj. En del mindre randsten er bevaret i syd, vest og nord. I toppen rævegrave og andre gravninger ligeså inden for stenkredsen i nord. I højens østlige parti rester af et dyssekammer; 3-4 sidesten ses, tillige 1 lidt øst for kammeret forskudt dæksten. I skoven Smørhaverne.

Undersøgelseshistorie

1927
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse om høje med randsten i skovområder.
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj i ristykning. Fladagtig, ca. 15 x 1 m. Bred sænkning i top, der er kraftigt forstyrret af gravninger. Randsten op til 1/2 m høje (ca. 30 stk).
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI skoven Smørhaverne rester af en runddysse, ca. 15 m i tværmål, 1 m høj. En del mindre randsten er bevaret i syd, vest og nord. I toppen rævegrave og andre gravninger, ligeså inden for stenkredsen i nord. I højens østlige parti rester af et dyssekammer, 3-4 sidesten ses, tillige 1 lidt øst for kammeret forskudt dæksten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse, hvis højfyld rejser sig ca 1,5 m over omgivende terræn, og som er omsat med en næsten ubrudt kæde af mindst 25 randsten hele vejen rundt. Ca 3 m V for højen ligger en næsten 2 m lang sten. Højen er noget forgravet som beskrevet i fredningstekst, men har dog i det store og hele en intakt profil. Der kan ikke erkendes nogen "rester af et dyssekammer" (jfr. fredningsbeskrivelsen), hverken i højens østlige del eller iøvrigt. dette kan dog skyldes, at højen er dækket af kvas fra opstamning af den skønsmæssigt 10-15 årige grankultur, der er plantet på og omkring den, men beror dog snarest på fejltolkning af tilfældige sten, el. lign. Mål: 1,5x13x14 m. Bevoksning: 1987: Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links