Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322415
Sted- og lokalitetsnummer
030313-9
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fritliggende dyssekammer på toppen af en større bakke. Af kamret ses to sidesten i retning NV-SØ og en endesten mod SØ. Over kamret ligger en svær, ca. 3 m lang overligger. Den er af sandsten og på oversiden forsynet med talrige skåltegn. Spor af egentlig høj ses ikke.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritliggende Dyssekammer paa Toppen af en større Bakke. Af Kamret ses to Sidesten i Retningen NV-SØ. og en Endesten mod SØ. Over Kamret ligger en svær, ca. 3 m lang Overligger. Den er af Sandsten og paa Oversiden forsynet med talrige Skaaltegn. Spor af egentlig Høj ses ikke.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer. Det ligger på højrest, der måler ca. 0,5 x 4 x 3 m. Dyssekammer med 3 bæresten (der er udvæltede?) i NS-lig retning (1 aflang sten mod V, 1 mere rund mod S og Ø og 1 stor dæksten, der hælder nedad mod NV, den er af sandsten med "lagdelte furer", i overfladen er en del skålformede fordybninger, nogle kultur (andre natur?), overfladen er noget eroderet og delvist dækket af lav/mos, rager ca. 1,5 m. op). Der er pløjet tæt på højrest og i og ved kammeret ligger flere marksten af ældre og nyere dato. Der vokser 1 stor hyld i kammeret. Der er ikke ført el-ledning nær højen. Dyssen ligger højt nær skråning mod lavning mod N omtrent 125 m. fra vej i sommerhusområde, også mod S (ret ringe vej). Jeg har ikke bedt ejer fjerne stenene, da det ikke er så mange og fordi forkerte nødigt skulle fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer med sandstensdæksten, hvor der er mange skåltegn. Højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links