I forhold til sin relativt lille størrelse har Herlev Kommune et stort og varieret erhvervsliv, der er domineret af små og mellemstore virksomheder. Den offentlige sektor har stor betydning med Herlev Hospital som kommunens klart største arbejdsplads.

Over 80 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser er pendlere fra andre kommuner.

I modsætning til mange andre kommuner faldt beskæftigelsen næsten ikke i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Det skyldtes især, at den offentlige sektor øgede beskæftigelsen, bl.a. som følge af udvidelsen af Herlev Hospital. Derimod var der et fald i beskæftigelsen i industrien, som ved opgørelsen i november 2016 ikke var genvundet.

Arbejdspladser fordelt pa brancher

Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Herlev Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Ved udgangen af november 2016 var der 20.977 i alderen 16-64 år, som arbejdede på ca. 1.600 arbejdssteder i Herlev Kommune.

Set i forhold til fordelingen i Region Hovedstaden har Herlev Kommune især færre ansatte inden for forskning, rådgivning og forretningsservice og væsentlig flere offentligt ansatte.

Primære erhverv

Med 0 % af arbejdspladserne spiller denne sektor ingen rolle i Herlev Kommune.

Industri

Kun 6,3 % af arbejdspladserne i Herlev Kommune var i 2016 i industrien, og kun en håndfuld virksomheder havde mere end 100 ansatte. De tre største industrivirksomheder er NCC Industry A/S, Region Hovedstadens Apotek og Ruko A/S.

NCC Industry er den del af den svenske byggekoncern NCC, der i Herlev Kommune producerer bl.a. asfalt og anden overfladebelægning. Region Hovedstadens Apotek er landets største sygehusapotek med over 500 ansatte og egen produktion af lægemidler. Med ca. 160 medarbejdere producerer Ruko A/S bl.a. låse, dørgreb og adgangskontrolsystemer.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Denne sektor tegner sig for 9,0 % af arbejdspladserne i Herlev Kommune. Det er mindre end i regionen og landet som helhed og skyldes især, at transportsektoren er meget lille med kun 1,0 % af beskæftigelsen.

Bygge og anlæg står for 8,0 % og består bl.a. af et datterselskab af den svenske el-installationskoncern Eltel Networks A/S og datterselskaber af verdens to førende leverandører af rulletrapper og elevatorer, KONE A/S og Otis A/S.

Handel, service og oplevelseserhverv

I efteråret 2015 fik Herlev Kommune sit nye, store indkøbscenter, BIG Shoppingcenter, på Herlev Hovedgade, der med ca. 45.000 m² huser en række af de kendte kæder inden for detailhandelen. Det er opført af den store kapitalfond Nordic Real Estate Partners (NREP) og blev i 2016 solgt videre til den amerikanskejede kapitalforvalter CBRE Global Investment Partners og Portus Retail for ca. 1,1 mia. kr.

.

Sektoren beskæftiger 30,5 % af arbejdsstyrken på linje med andelen i regionen og i hele landet. Handelen tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen i denne sektor, mens oplevelseserhverv kun udgør et par procent. Handelen trækkes op af en række store og større engrosvirksomheder, ligesom isenkræmmerkæden Imerco og optikerkæden Synoptik har deres hovedkvarter i Herlev Kommune. Den absolut største handelsvirksomhed er Danmarks største stål- og teknikgrossist Lemvigh-Müller A/S, der har hovedkvarter i Herlev.

Detailhandelen omfatter bl.a. det store BIG Shoppingcenter fra 2015 samt det ældre Herlev Bymidte Butikscenter, der rummer ca. 35 specialbutikker. Kommunen arbejder på at ombygge butikscenteret i samarbejde med Nordic Real Estate Partners (NREP).

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 15,5 % af beskæftigelsen i Herlev Kommune, hvilket er noget under gennemsnittet for regionen, som er på 21,4 %. Virksomhederne i disse brancher er hovedsagelig mindre og ligger inden for it, rådgivning og forretningsservice. Den højteknologiske virksomhed Terma A/S, der er leverandør til forsvars- og sikkerhedsindustrien, har ca. 200 medarbejdere (2017) i sin afdeling i Herlev. DanaWeb A/S med ca. 135 ansatte (2017) er et af landets førende webbureauer.

Forskningen på Herlev Hospital indgår i beskæftigelsen i sundhedsvæsenet.

Offentlig administration, uddannelse og sundhedsvæsen

Med 38,7 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor en af de største blandt omegnskommunerne. Det skyldes bl.a., at kommunen huser det store Herlev Hospital, der hører sammen med Gentofte Hospital og tilsammen beskæftiger ca. 6.400 (2018). Heraf arbejder omkring 4.500 i Herlev. Sundhedssektoren er da også den største offentlige sektor med 26,2 % af beskæftigelsen, fulgt af socialområdet med 7,4 %.

Pendling

Der er en omfattende pendling af arbejdskraft til Herlev Kommune. Hele 84,2 % af de beskæftigede med arbejdsplads i kommunen kom i 2016 fra andre kommuner, svarende til 18.225 daglige pendlere. Pendlingen fra Herlev til andre kommuner er noget mindre. Dagligt pendlede 10.191 Herlevborgere til andre kommuner, bl.a. København (2.946) og Ballerup (1.220) (se figur).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Herlev Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Herlev Kommunes befolkning var 50,1 % i arbejdsstyrken i 2016, hvilket er lidt mindre end for regionen (se Tabel 1). For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,6 % (2016); det er lidt højere end for regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Herlev Kommune og hele landet i 2016.

.

Gennemsnitsindkomsten i Herlev Kommune var med 313.000 kr. i 2016 helt som på landsplan (se Tabel 2). Uligheden i indkomsten målt på den såkaldte Gini-koefficient lå på 25,7 – lidt under landsgennemsnittet (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Herlev Kommune er placeret i den næstlaveste af de fire grupper, ligesom fx nabokommunerne Ballerup og Rødovre.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Herlev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked