nedgang til østlige rum - jorddækket
.
vestlige rum indvendig
.
bunkeren set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390878
Sted- og lokalitetsnummer
200210-432
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3908:78 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Bunkeren er opført i beton og delvist nedgravet i terræn. Bunkeren er 7,5 x 3,5 m. Facaden vender mod S, hvor der er to indgange. Kun den vestlige indgang er synlig. Bunkeren er indrettet med to rum. Det vestligste rum er 2,5 x 2,2 m og har en højde på 2,0 m. I rummets vest-mur ses en observationsspalte. I det vestligste rum er senere opmuret et lille rum/niche med mursten. Fra det vestlige rum fører tre trin ned til det østligste rum, som måler 2,8 x 2,2 m, og har en højde på 1,9 m. Udvendigt er bunkeren dækket med et tykt lag af sort tjære.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlægget er opført i beton og delvist nedgravet i terræn. Bunkeren måler udvendigt 7,5x3,5m. Facaden vender mod syd og der er to 0,7 m brede indgange, hvoraf kun den vestlige indgang er synlig. Bunkeren er indrettet med to rum. Det vestligste rum måler 2,5x2,2 m en loftshøjde på 2,0 m. I rummets vestmur ses et observationsspalte. I det vestligste rum er senere opmuret et lille rum/niche med mursten. Fra det vestlige rum fører tre trin ned til det østligste rum, som måler 2,8x2,2 m og har en loftshøjde på 1,9 m. Dette rum er helt tildækket med jord. Udvendigt er bunkeren dækket med et tykt lag af sort tjære, og den østlige del af bunkeren er ca. 0,5 m lavere end den vestlige. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 126, af typen let flankeringsbunker. Anlægget er opmålt af premierløjtnant N. C. Bidstrup, afsnit 2, plan 5, type 21.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links