trappe ned til bunkeren set fra øst
.
Panserkasse indvendig
.
Panserkasse indvendig
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390879
Sted- og lokalitetsnummer
200210-423
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3908:79 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et 11 m (Ø-V) og 9 m (N-S) stort område med en observationsbunker i beton. Bunkeren er ca. 6,5 x 6,5 m stor og delvist nedgravet.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Anlæg opført i beton og delvist nedgravet i jorden, ca.1,20 m af bunkeren er synligt over jorden. Anlægget er ca 6,5 x6,5 m stort inklusiv den murede trappenedgang mod syd. Mod nord over jorden ses en ca. 3,5 m stor og ca. 1 m høj halvrund muret niche med periskophul. I bunkerens indre er et lille 2x2 m stort mandskabsrum med ståhøjde på 1,90 m. Fra mandskabsrummet er der mod nord adgang til en 1,30x1,30 m stor halvrund observationsniche med periskophul og observationsspalter. Panserlåger med de indvendige vridere er intakte. Indgangen mod syd måler 180x62 cm og i østvæggen er en 42x42x36 cm stor niche. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 106 af typen: observationsbunker. Typen har været anvendt mange steder i stillingen, men denne er det eneste bevarede eksemplar af sin art.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links