Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390954
Sted- og lokalitetsnummer
200210-153
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Restaureret jættestue; består af jordhøj med randstenskæde som kun er afbrudt i vestsiden af højen. I sydsiden et synligt kammer orienteret N-S, sat af 3 par sidesten og 3 dæksten i forlængelse af gangen, som består af 8 bæresten, hvoraf 2 er fælles med kammeret, og 1 dæksten. Højden i kammeret er ca. 1,0 m. Græsklædt på græsmark.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet Høj, endnu tydelig Højform, 1-1.25 m. høj.
1966
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeddelelse om planlagt udgravning af høj ved H. Neumann, HAM. Undersøgelsens resultater ikke tilgået NM.
1966
Museal udgravning - Haderslev Museum
1967
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af sandsten med naturlige fordybninger på Geologisk museum.
1968
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af kammer.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,2 x 16,0 m. På arealet ved langdyssen en udgravet og restaureret stendysse med stenkreds, kammer og gang. Højen er omgivet af en randstenskæde, som kun er afbrudt i V-siden af højen. I S-siden et kammer sat af 3 par sidesten og 3 dæksten, orienteret N/S i forlængelse af gangen, som er sat af 8 bæresten og en dæksten. To af bærestenene i gangen er fælles med kammeret. Højden i kammeret er ca. 1,0 m.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRestaureret jættestue, består af jordhøj med randstenskæde som kun er afbrudt i vestsiden af højen. I sydsiden et synligt kammer orienteret N-S, sat af 3 par sidesten og 3 dæksten i forlængelse af gangen som består af 8 bæresten hvoraf 2 er fælles med kammeret, og 1 dæksten. Højden i kammeret er ca. 1 m. Græsklædt på græsmark.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links