Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
39099
Sted- og lokalitetsnummer
200210-157
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Vedbøl, art.nr.38, bd.I, bl.30. Tingl.: Forhen fredlyste under Haderslev Amts Museum; i 1925 over- gået til Nationalmuseet I. Indførte 10/6 1925. 100 m-grænse vedtaget af fredningsnævnet 23-4-1938. Et langagtigt, 0,1490 ha stort grundstykke af uregelmæssig form, hvortil en gang fører ind; med 2 oldtidsmindesmærker (3909- 9,8): En høj, "Holmshøj", 3,1 m høj omsluttende den nordre halvdel af en udgravet jættestue. Kamret nu 3,75 m langt i N-S, 2,8 m bredt, 1,25 m højt; af de oprindelige bæresten står 7 (2 i østsiden, 3 i nordenden an- bragte i en runding, 2 i vestsiden); sydenden er nu lukket med 3 sten, anbragte i ny tid. Gangen mod Ø er i sin nuværende skikkelse ligeledes opsat i ny tid.

Undersøgelseshistorie

1883
Privat udgravning - Haderslev MuseumHøjen er udgravet 1883 af stationsforstander Jürgensen i Over Jerstal. Fundet fra jættestuen er i HAM. [Fundene fra 3 sekundære brandgrave synes iflg. Aner & Kersten ikke bevaret].
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Holmshøj", 3.25 m høj, 26 m i Tværm. Toppen flad, let skraanende mod NØ., fra hvilken Siden en Sti fører op, en anden fører op fra N. Topfladen, der er fremkommet, da for adskillige Aar siden en ret daarlig Istandsættelse af Mindesmærket foretoges, er nu 13 m i Tværm. Højens Sider er noget afgravede og fulde af gamle Fordybninger. I Højen er indesluttet den nordre Halvdel af en Jættestue, hvortil fra Ø. en moderne, af kløvede Sten opsat Gang fører ind. Den oprindelige Gang mangler. Af Jættestuens kammer, der er 3.90 m l., 3.30 m br. mod S., staar nu 7 Sten tilbage, nemlig: 2 Sten mod V., 3 mod N., anbragt i en Runding, og 2 mod Ø. De vender alle en flad Side indad og er dækkede af en uhyre stor Dæksten. Højden fra Gulv til Loft er nu 1.20 m, men der synes at være ført en stor Mængde Ler og Jord ind i Kamret. Af Kamret mangler den sydlige Ende, der nu er erstattet med 4 Sten anbragte i en lige Linie. Den nye Ende er dækket med 4 Sten, der hviller paa den opr. Dæksten eller er fastholdt til den med Kiler. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt langagtigt, 0,1490ha stort Grundstykke af uregelmæssig Form, hvortil en Gang fører ind, med 2 Oldtidsmindesmærker, nemlig: En Høj, "Holmshøj", 3,10m h., omsluttende den nordre Halvdel af en udgravet Jættestue. Kamret er nu 3,75m l. i N-S, 2,8m br., 1,25m h., af de oprindelige Bæresten staar 7 (2 i Ø-Siden, 3 i N-Enden anbragte i en Runding, 2 i V-siden), Sydenden er nu lukket med 3 Sten, anbragte i ny Tid. Gangen mod Ø er i sin nuværende Skikkelse ligeledes opsat i ny Tid...
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaurering af høj pga. værnemagtens ødelæggelser.
1945
Beskadigelse/hærværk - Haderslev Museum
1945
Museal restaurering - Haderslev Museum
1950
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritagelse for 100-m zonen. Tilladelse til opførelse af vognskur.
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Højen let kreaturbeskadiget i SØ-side. Flot holdt (ryddet for kvas etc.). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links