Bunker set fra øst
.
anlæggets udsigtsspalte set fra vest
.
anlæg set fra vest mod øst
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390959
Sted- og lokalitetsnummer
200210-436
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:59 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Et ca. 16 x 24 m stort område med et anlæg i beton, der er delvist nedgravet i jorden. Sydfacaden og den øverste del af bunkeren mod vest er frilagt. Anlægget måler udvendigt 3,5 x 10,5 m, og sydfacaden er 2,8 m høj. Mod syd er to indgange. Begge indgange fører ind til 1,5-2 m lange gange, hvorfra der er adgang til et 2 x 4 m stort mandskabsrum overdækket med krumvalset bølgeblik og med en højde midt for på 2 m. To trin fører op til det vestligste kamprum ca. 2 x 2 m stort. I vestmuren er en bred udkigsspalte.

Undersøgelseshistorie

2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt anlæg opført i beton og nedgravet i terræn. Sydfacaden og den øverste del af bunkeren mod vest er frilagt. Anlægget måler udvendigt 10,5x3,5 m og sydfacaden er 2,8 m høj. Mod syd er to indgange, den østligste 0,6 m bred og den vestligste 1,0 m bred. Begge indgange fører ind til 1,5-2 m lange gange, hvorfra der er adgang til et 4x2 m stort mandskabsrum overdækket med krumvalset bølgeblik og med en ståhøjde midt for på 2,0 m. To trin fører op til det vestligste kamprum ca. 2x2 m stort. I vestmuren er en bred udkigsspalte. Ifølge Mogens Scott Hansens registreringer er det anlæg nr. 100, flankeringsbunker. Anlægget er opmålt af premierløjtnant t N. C. Bidstrup i 1922, Afsnit 2, plan 4, type 19.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links