Oversigtskort
.
0551 bolværk 1977 oversigt foto Birger Thomsen.
.
9322 rampe i SV-siden af flådebaseområdet. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422727
Sted- og lokalitetsnummer
050206-266
Anlæg
Flådebase/-havn, Nyere tid (dateret 1807 e.Kr. - 1815 e.Kr.); Bolværk, Nyere tid (dateret 1807 e.Kr. - 1814 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1820 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4227:27 Forsvarsanlæg. Petersværft flådebase er beliggende i en ca. 55 x 42 m stor og 3,5 m dyb fordybning ud mod kysten. I det vestlige hjørne findes en 18 m lang og 2,5 m bred jordrampe. Langs kysten ses i vandet rester af bolværket.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum Sydøstdanmark1978 I Skibsværft og Flådebase udgivet i 1978 beskriver Benny Christensen bl.a. anlæggelsen af en flådebase ved Petersværft. I 1807-1808 blev der udgravet og planeret et område ved stranden og opsat 5 kanonbådsskure/chalupskure. I 1814 blev skurene nedtaget og sendt til Holmen i København og fra 1815 havde stedet ikke længere funktion af flådebase. Under Englandskrigene 1801-1814 mistede Danmark-Norge i 1807 flåden til England og for at forsvare både landet og vandet byggedes kanonbåde og anlagdes skanser ved kysterne. I 1977 observerede Næstved Sportdykkerklub bolværk på stedet og klubbens observationer beskrives af Benny Christensen i 1978 som et 60 m langt bolværk konstrueret af egestolper i 60-70 cm’s afstand med vandrette egeplanker imellem og en spunsvæg af lodrette planker ind mod land. Dertil var der 3 slisker af egetræ til ophaling, hvoraf den ene var 25 m lang. (Næstved Sportsdykkerklubs observation af bolværk og slidsker har sted- og lok.nr. 401671-11 http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/196670/) 2018 Ved besigtigelse i maj 2018 observeredes ca. 500 m NØ for Petersværfts mole det udgravede planerede flådebaseområde, der måler 55 m NØ-SV x 35 m og ca. 3,5 m dybt i forhold til det omkringliggende terræn. I vest-hjørnet af det udgravede område er en ca. 18 m lang og 2,5 m bred jordrampe til op-/nedkørsel. Bolværket ses langs med kysten dvs. ca. 37 m ØNØ-VSV ud for det planerede flådebaseområdets NV-lige kant. Ca. 41 m af bolværket synligt og bestående af ca. 60 egestolper, der er ca. 20x15 cm i toppen, bolværkets dybde kendes ikke endnu. De lodrette planker er 18-19 cm brede. De sidste ca. 19 meter af de 60 m af bolværk, der blev observeret i 1977, kan stadig være på stedet, men være dækket af sand og tang i 2018. En sliske af egetræ ca. 50 cm bred og 9,2 m lang ligger ca. 6 m fra den ØNØ-lige ende af den synlige del af bolværket, ca. 1,2 m af slisken på landsiden af bolværket og ca. 8 m ud fra bolværket. Lokaliteten med systemnr. 163869 og sted- og loknr. 050206-214 beskriver formodentlig den bedding, der hørte til Peters skibsværft i slutningen af 1700-tallet og som lå vest for skibsbroen.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links