9093 vandmølledæmning. Set fra V.
.
9095 stensætning af dæmningens N-side. set fra NV.
.
9094 Møllesø oversigt, set fra dæmningen. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4127145
Sted- og lokalitetsnummer
050206-263
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4127:145 Vandmølledæmning. Ca. 60 m lang med et buet forløb. Den nordlige halvdel ligger NNØ-SSV og den vestlige halvdel VNV-ØSØ. Dæmningens bredde er ca. 1,5 m i top og ca. 5 m i bund, og den er ca. 2 m høj. Midt på den nordlige halvdel er der hul på tværs af dæmningen, hvor der formodentlig har været et stemmeværk. Dæmningen er stensat i nord- og vestsiden ind mod Møllesø.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkVandmølledæmning. Ca. 60 m lang med et knæk omtrent midt på. Den nordlige halvdel ligger NNØ-SSV og vestlige halvdel VNV-ØSØ. Dæmningen bredde er ca. 1,5 m i top og ca. 5 m i bund og ca. 2 m høj. Midt på den nordlige halvdel er der hul på tværs af dæmningen, hvor der formodentlig har været et stemmeværk. Dæmningen stensat i nordsiden ind mod møllesøen. Møllesø liggende opstrøms nord og vest for dæmningen. Søens dimensioner ca. 40 m Ø-V, ca. 27 m N-S og anslået 1-1,5 m dyb. Vandmølledæmningens placering er ved Møllebæk og ca. 650 m ØSØ og nedstrøms for vandmølledæmningen ved Langebækgård sted- og lok.nr. 050206-257. I 1947 i Holger Munks i Wordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774 omtales en kornmølle ved Langebækgård og en le-mølle omtales ”nærmere ved gaden”. Den nævnte le-mølle kan være denne mølledæmning, der ligger få meter nordvest for Langebækgade.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links