9301 NØ-ende. Set fra NØ.
.
9300 oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422710
Sted- og lokalitetsnummer
050206-92
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/11 1848, i henhold til rentekammerresolution; efter aktionssalg 28/10 1868 fra staten. Afmærkn.: MS 1906, Løjtnant L. Lassen. Langdysse, 8 x 35 m, 1,5 m høj. 1 randsten i øst. Ingen kam- re ses.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 114 Fod lang i Øst (til Nord)-Vest (til Syd), 26 Fod bred. Af Randstenene ere alle paa 1 nær borttagne, denne regelmæssige og spidse Sten ved Jordhøiens østre Ende er næsten 6 Fod høi. Ved den nordlige Længdeside sees en halv Snes Huller efter borttagne Sten. Jordhøien, som er 2 1/2 Alen høi paa det høieste Sted, er sjelden smukt og regelmæssigt bygget og særdeles vel bevaret...Ligge paa høiere Bakke tæt ved Stranden.
1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, se Sognebeskrivelsen.
1938
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMeddelelse om formodet helleristning på en randsten mod NØ. = NATUR.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 35+8 m. 1 1/2 m. høj 1 Randsten i Ø. Ingen Kamre ses.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links