Forenings- og Frivilligcenter Tapeten i Ballerup er en af kommunens ældste erhvervsbygninger og husede frem til 1978 Brdr. Dahls Tapetfabrik. I dag rummer bygningen foruden en række foreninger også Frivilligsekretariatet og Frivilligrådet. Det er muligt at leje lokaler til forskellige aktiviteter, fx som her skakturneringen Copenhagen Chess Challenge, der blev afholdt i april 2018 med over 60 deltagere fra ni forskellige lande.
.

Der er 203 frivillige foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven i Ballerup Kommune. 85 af disse er idrætsforeninger, og de udgør den største samlede gruppe.

Både Måløv og Ballerup er stationsbyer, og foreningerne og foreningslivet spillede en stor rolle i etableringen af byerne og deres sociale liv. I 1885 blev Ballerup og Omegns Haandværker- og Borgerforening dannet. Foreningen var en af drivkræfterne bag etableringen af vand- og gasforsyning, kloakering og vejnet. Ballerup Gymnastikforening blev oprettet i 1932 og var især søgt af landbobefolkningen, mens fodboldklubben fra 1908 og senere Ballerup Tennisklub (oprettet 1919) dannede rammen om de nye beboeres (arbejdere og borgerskab) fritidsliv i stationsbyen. Idrætsforeningerne benyttede i mange år Ballerup Kro (nedrevet 1977) og skolerne til deres aktiviteter. I 1935 blev idrætsanlægget Damgårdsparken, der ligger centralt i Ballerup, indviet med fodboldstadion og tennisbaner. I Måløv blev der dannet skytteforening i 1892, og i 1935 blev idrætsforeningen med gymnastik, håndbold og boldklub oprettet. I Skovlunde var det først i 1930’erne, hvor nye villakvarterer blev udstykket, at der i 1938 blev dannet en håndbold- og gymnastikforening.

Fra 1950’erne og frem til 1970’erne steg indbyggertallet kraftigt i Ballerup Kommune, og mange af de nye indbyggere søgte mod idrætsforeningerne for at finde nye netværk og en meningsfuld fritid. Foreningerne kom derfor tillige til at spille en vigtig rolle for sammenhængskraften i kommunen.

Ballerup Idrætspark blev indviet i 1971. Idrætsparken blev også hjemsted for de to fodboldklubber SIF og BIF, der flyttede deres klubhuse ud i det nye anlæg. Denne centralisering var medvirkende til, at der i de følgende år blev etableret flere nye mindre fodboldklubber med hjemsted i de nye forstadsbebyggelser. Efter at have delt baner og været konkurrenter i mange år blev SIF og BIF i 2010 sammenlagt til Ballerup-Skovlunde Fodboldklub (BSF).

Musisk Samråd er paraplyorganisation for kommunens musikforeninger og holder til i Baghuset til den gamle Reehs købmandsgård i Ballerup. Musikforeninger kan låne Baghuset til sangaftner og koncerter.

Kommunen er kendt for sit årlige kræmmermarked, hvor overskuddet går til mange af de frivillige foreninger. Den tidligere tapetfabrik er omdannet til Forenings- og Frivilligcenter Tapeten. Unge frivillige driver Ungdomskulturhuset Vognporten i Ballerup. Ballerup Bibliotekerne består af Ballerup Bibliotek og filialerne i Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus, der også har mange frivillige tilknyttede.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige