9677 punkt 3. Vold og grøft ca. midt på anlægget. Set fra ØNØ.
.
9676 punkt 3. Vold og grøft ca. midt på. Set fra SØ.
.
Skanse og forsvarsanlæg. Reliefkort og luftfoto med sejlrende.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
412836
Sted- og lokalitetsnummer
050510-108
Anlæg
Forsvarsvold, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsvold med tilhørende voldgrav anlagt i forbindelse med Ulvshale Skanse. Anlægget udgår fra skansens sydøstlige hjørne i SSV-lig retning og afsluttes ved kysten ca. 330 m SSV for skansen. Forsvarsanlæggets ca. 450 m takkede forløb består af en vold og en grav. Volden ca. 3-3,5 m bred og ca. 0,3-0,5 m høj og syd for volden findes den ca. 2 m brede og ca. 0,2-0,45 m dybe grav.

Undersøgelseshistorie

2017
Privat besigtigelse - Museum SydøstdanmarkForsvarsvold anlagt i forbindelse med Ulvshale skanse. Forsvarsvolden er markeret på det høje målebordsblad. Længde ca. 400 m. Det består af en nordlig vold med grav i sydlig retning med en samlet bredde på 4-5 m.
2018
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkForsvarsvold med grav anlagt i forbindelse med Ulvshale skanse. Anlægget udgår fra skansens sydøstlige hjørne i SSV-lig retning og afsluttes ved kysten ca. 330 m SSV for skansen. Forsvarsanlæggets ca. 450 m takkede forløb består af en vold og en grav. VVolden ca. 3-3,5 m bred og ca. 30-50 cm høj og syd for volden en ca. 2 m bred og ca. 20-45 cm dyb grav. Forsvarsanlægget kan være anlagt for bedre at kunne forsvare skansens landside i tilfælde af fjendtlig landgang. Skansen blev opført under Englandskrigene og bygget i foråret 1808 og var en del af den udbygning af landforsvaret, der skete efter tabet af flåden i 1807. Både forsvarsanlæg og skanse er markeret på høje og lave målebordsblade.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links