Nær den nordvestlollandske kyst ligger Frederiksdal omgivet af skov og park i det ellers åbne landskab. Herregården hed oprindelig Grimsted og omtales fra begyndelsen af 1500-tallet som herregård i rigsråd Niels Lunges eje. Hans barnebarn Christoffer Steensen lod i første halvdel af 1600-tallet det ældste Grimsted, der lå nærmere kysten, nedrive og et bindingsværkshus opføre der, hvor Frederiksdal ligger i dag. I 1659 blev herregården plyndret af den svenske hær, og i begyndelsen af 1720’erne nedbrændte den. I perioden 1688-1752 skiftede godset desuden ofte hænder – to gange ved tvangsauktion.

Grevinde Ida Marie Reventlow erhvervede i 1752 det prøvede gods, der nu fik navnet Frederiksdal efter sønnen Christian Frederik Knuth. Hun gjorde gården til hovedsæde i baroniet Christiansdal og byggede i 1756 en anseelig hovedbygning. Dette senbarokke hus står endnu intakt i en enkelt, hvidkalket fløj under sort tegltag, om end en tilbygning ved husets vestgavl blev tilføjet i 1914.

Fra 1957 har godset været i slægten Krabbes eje og drives i dag af Harald Krabbe som land og skovbrug. Dertil har Frederiksdal blandt flere aktiviteter en produktion af kirsebærvin.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Lolland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder