Bagside Krigergrav
.
Bagside Krigergrav
.
Inskription
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261329
Sted- og lokalitetsnummer
160204-72
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1850 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2613:29 Krigergrav fra krigen 1850. Fruering Kirkegård Gravstedet er 170 x 190 cm, hvor der i hvert af de fire hjørner står en lav stenobelisk. Midt i gravstedet står et gravmonument i støbejern. Monumentet er 55 x 70 x 190 cm. På fronten står: ”Her hviler Jens Peter Gylling Gramrode. Föd 22. Iuli 1825, Död paa Hvolbek Mark 20. Dcbr. 1851 af de Saar, han i Kampen for Fædrelandet erholdt ved Syderstafel d. 8. Septbr. 1850. Taknemmelige Medborgere i Fruering Sogn reiste den faldne Kriger dette Minde. I: Rasmussen Skaarup”. Og på bagsiden: ”Den, som sit Fædreland med Troskab tjente, et bedre Fædreland har hist i vente”. Grusbelægningen kan vedligeholdes som hidtil. Monumentet kan fortsat opmales i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav fra krigen 1850. Gravstedet er 170x190 cm, hvor der i hvert af de fire hjørner står en lav stenobelisk. Midt i gravstedet står et gravmonument i støbejern. Monumentet er 55x70x190 cm. På fronten står: ”Her hviler Jens Peter Gylling Gramrode. Föd 22. Iuli 1825, D¨d paa Hvolbek Mark 20. Dcbr. 1851 af de Saar, han i Kampen for Fædrelandet erholdt ved Syderstafel d. 8. Septbr. 1850. Taknemmelige Medborgere i Fruering Sogn reiste den faldne Kriger dette Minde. I: Rasmussen Skaarup”. Og på bagsiden: ”Den, som sit Fædreland med Troskab tjente, et bedre Fædreland har hist i vente”. Grusbelægningen kan vedligeholdes som hidtil. Monumentet kan fortsat opmales i samme omfang som hidtil.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links