Stenen set fra syd
.
stenens bagside set fra nord
.
stenen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431060
Sted- og lokalitetsnummer
230301-374
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1930 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4310:60 Mindesmærke for Genforeningen. Anlægget er 6 x 7 m stort og grusbelagt, dog med en mindre chaussestenbelægning foran mindestenen. Mod vejen står fire stenstøtter forbundet med en jernkæde. I midten af an lægget står selve Genforeningsstenen. Stenen er ca. 1,40 x 1,40 x 1,40 m stor med indskrift på forsiden med sortmalede indhuggede versaler og den øverste linje i en bue: GENFORENINGSSTEN VI KÆMPED FOR VOR RET OG RETFÆRDIGHEDEN SEJREDE MED GENFORENINGEN 1920 REJST I TAKNEMMELIGHED PAA 10 AARSDAGEN 1930 Bag ved mindestenen står en flagstang, ligesom der på hver side af mindestenen står to blomsterkummer. Inskriptionen på mindestenen kan opmales og vedligeholdes som hidtil med anvendelse af samme omfang, typografi og farve.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Genforeningssten. En ca. 1, 40 m stor lysrød uforarbejdet granitsten med indskrift på forsiden med sortmalede indhuggede versaler og den øverste linje i en bue: GENFORENINGSSTEN VI KÆMPED FOR VOR RET OG RETFÆRDIGHEDEN SEJREDE MED GENFORENINGEN 1920 REJST I TAKNEMMELIGHED PAA 10 AARSDAGEN 1930 Stenen er opstillet i lille anlæg med flagstang og blomsterkummer. Ud mod fortovet står mindre granitsøjler forbundet med kraftig jernkæde. Historik: Et 6-mandsudvalg forestod i 1930 rejsningen af genforeningsstenen. Stenen lå oprindeligt i vandskorpen ved Skelde Strand og det tog tre dage for et firspand at transportere den til Egernsund. Indskriften er forfattet af udvalgets formand Chr. Blomgreen. Stenen blev indviet den 15. juni 1930.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links