Oversigt over anlægget set fra syd
.
Nærbillede af stenens sydside med indskrift set fra syd. Med landmålerstok
.
Oversigt over anlægget set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130526
Sted- og lokalitetsnummer
110406-101
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Genforeningsstenen er opsat på en cirkulær stenforhøjning, hvis længde er ca. 5 m i diameter. Forhøjningen er kantet af brosten. Selve mindestenen er 0,8 x 0.45 x 1,12 m stor, og på den sydvendte side er indhugget inskriptionen: ”MINDE/ OM/ GENFORENINGEN/ 1920”.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Museum ThyGenforeningssten. 112 x 80 x 45 cm stor granitsten, naturform med afrundede hjørner, opstillet på fod af cement oven på en flad, cirkulær sten med svage riller, muligvis en genanvendt møllesten, diam. 85 cm. Dette står på toppen af en cirkulær, stenbygget forhøjning med en diam. på ca. 5 m. Stenforhøjningen er opført af 50 – 60 store kampesten, dog alle mindre end mindestenen på toppen. Mellem stenene er jord, hvori vokser forskelligt græs og planter. Rundt om stenforhøjningen er i gadeniveau en kant af 3 rækker brosten, som kun mangler ud for mindestenens forside. En indskrift i versaler på stenens flade forside mod syd læser: ”MINDE/ OM/ GENFORENINGEN/ 1920”. Bogstaverne er forholdsvis tydelige. Mindesmærket er rejst i et vejkryds i Flade by. Besigtiget med henblik på fredningsbeskrivelse i forbindelse med tilsyn med fredede fortidsminder. Resumé af Johannes Vejlagers tekst om Flade Stenen i: Genforeningsmindesmærkernes Historie, 1939, s. 283-284: Flade-Stenen blev rejst i 1920 af ”Forskønnelsesforeningen i Flade” med gårdejer Niels Bukh i spidsen til minde om genforeningen i 1920. Mindestenen blev taget fra kirkegårdsdiget ved Flade kirke og rejst på toppen af en stenbygget forhøjning på en åben plads midt i byen. Under stenen blev nedgravet en flaske med en beskrivelse af forløbet omkring Sønderjyllands genforening med resten af Danmark i 1920. Her blev citeret et vers, som udtrykker, hvordan fortid og fremtid er forbundne: ”Tabt kan atter vindes,/gemt kan atter findes./Vi, som vandt, og I, som finder,/sammen knytter vore minder. "
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyGenforeningssten

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links