stenen set fra øst
.
stenen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421027
Sted- og lokalitetsnummer
230305-275
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1931 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4210:27 Mindesmærke, genforeningssten. Genforeningsstenen er 0,95 x 0,45 x 0,30 m. Stenen er sat på en krans af marksten og omgivet af en lille stenbrolægning. Indskriften på forsiden har sortmalede bogstaver og en indhugget kongekrone over CX. Inskriptionen lyder : Minde om Genforeningen d. 9. Juli 1920 CX Slesvig delt. Inskriptionen på mindestenen kan opmales og vedligeholdes som hidtil med anvendelse af samme typografi, farve og i samme omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst: Genforeningssten af en lille grå granitsten groft tilhugget på forsiden. Stenen er sat på en lille krans af marksten og omgivet af lille stenbrolægning. Indskrift på forsiden med sortmalede bogstaver og indhugget kongekrone over CX : Minde om Genforeningen d. 9. Juli 1920 CX Slesvig delt. Stenen er som en af de få genforeningssten opstillet i privat have. Historik: Den unge Kresten Jørgensen fandt under efterårspløjningen i 1930 stenen, som han transporterede hjem til gården i Kobbermølle. I løbet af vinteren indhuggede Kresten Jørgensen indskriften. I forsommeren 1931 rejstes mindestenen i gårdens have uden særlig højtidelighed.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links