stenen set fra syd
.
stenen set fra vest
.
stenen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4211108
Sted- og lokalitetsnummer
230305-276
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1927 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke for Genforeningen. Mindesmærket er ca. 5,5 x 5,5 m stort, cirkulært anlæg, hvor der i midten står et ca. 2,2 m højt monument med to sten, hvor den ene sten er opstillet ovenpå den anden. Inskriptionen findes stenenes vestlige side, og er opmalet med sort maling. På den øverste sten står: ”Denne Sten rejstes af danske Mænd og Kvinder som ved den fri Afstemning 1920 stemte sig hjem til deres fædreland.” På den nederste sten står: ”I Tavshed Jeg taler fra Slægt til Slægt, Gaa aldrig i Dvale øv Sandhed og Ret.” Anlægget er kantet af otte tilhuggede stenstøtter, der er indbyrdes forbundne med jernkæder. Anlægget er beplantet med roser. Beplantningen kan vedligeholdes som hidtil. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, typografi og farve.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst: Et ca. 2,20 m højt monument bestående af to natursten, hvor den ene sten er opstillet ovenpå den anden. Der er indskrift på stenenes vestlige side med sortmalede bogstaver: På den øverste sten står: Denne Sten rejstes af danske Mænd og Kvinder som ved den fri Afstemning 1920 stemte sig hjem til deres fædreland. På den nederste sten står: I Tavshed Jeg taler fra Slægt til Slægt, Gaa aldrig i Dvale øv Sandhed og Ret. Stenen er opstillet i lille ca. 5,5x5,5 m stort anlæg kantet af 8 tilhuggede stenpiller indbyrdes forbundet med jernkæder. Anlægget er beplantet med roser. Historie: Den nederste sten blev fundet ved anlæggelsen af den nye landevej mellem Sønderborg og Aabenraa og den øverste blev fundet i Blans ved kanten af Als Fjord. Gårdejer Jens Solmer fra Avnbøl forfattede teksten. Monumentet blev afsløret 1. juli.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links