4211-82-4 lille indskriftstavle
.
4211-82-6 obelisken set fra vest
.
4211-82-1 obelisken set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421182
Sted- og lokalitetsnummer
230305-199
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesmærke fra 1864. Obelisk af granit på trappeformet sokkel, kronet af marmorkors. Obelisken, som er firkantet og ca. 4 m høj, er bredest ved basis, og søjledelen smalner mod toppen. Basis er 66 cm bred og søjlen 52 cm. Trappesoklen har tre trin. På søjlens østside er en rød, poleret marmortavle med guldskrift, 67 x 42 cm stor, ved basis en hvid marmortavle med sort skrift, 60 x 35 cm stor. På nordsidens øverste trappetrin står ludende en lille, hvid marmortavle med sort tekst, 30 x 24 cm stor. På søjlens vestside er en poleret, rød marmortavle med guldversaler og ved basis en hvid marmortavle med sort skrift. Sydsiden er uden tavler og skrift. Beskrivelse anlæg: Efter Boeck skulle der være et 8 fags støbejernsgitter rundt om obelisken - dette mangler nu. I stedet for er der lavet et lille anlæg med krybende planter. I samme anlæg står marmortavlen 4211:83, Raben nr. 224. Indskrift: På den røde marmortavle på søjlens østside. Guldskrift, versaler. MINDESTEN OVER 40 TAPPRE DANSKE SOLDATER FALDNE I KRIGEN 1864 På rød marmorplade på søjlens vestside med guldskrift, versaler: ERKJENDTLIGE MÆND OG KVINDER I ULLERUP SOGN SATTE DEM DETTE MINDE __.__ På den hvide marmortavle på soklens basis mod øst. Sorte versaler. J. THOMSEN, KONSTAB: 13 BAT * IR.C. THOR P. HANSEN 2. 5 VILH. VALD. LUNDSTED " 4 J.P. NIELSEN " 5 J.PAULSEN " " H.P. JACOBSEN " 7 MADS JENSEN " " H.P. JACOBSEN " " LARS OLSEN 4. 2 HANS NIELSEN " " C.F. SVENDSEN, C.SER. " 8 HANS NIELSEN " 6 S. P. JENSEN 9. 1 S. LAURITSEN " " P. T. A VOLKMANN " 3 S. ESKILDSEN " " H.B. CRISTESEN " 4 F. FALENKAM " 5 P.C. BJELKE 16.6** P. M.MØLLER 17.1 J. SØRENSEN " " *begravet 11 maj. ** Bjelke var søn af jernstøber Bjelke i Varde. Den 18. april faldt han såret i fangenskab og blev indlagt på lazarettet i Blans skole. I febervilde sprang han ud gennem et vindue og løb bort. Længe blev han eftersøgt og man troede, at han var fundet hjem til forældrene. Nogen tid efter blev liget fundet i en mergelgrav. Jordfæstelsen fandt sted den 11. maj. På marmorpladen på vestsiden af basis står, ligeledes med sorte versaler. I.R I.R.C C. H. FREDERIKSEN 17.7 C. RASMUSSEN " " J. JØRGENSEN " " J. NIELSEN 18.1 S. HANSEN " 8 C. C.A. NEIDIG 20.1 L. RASMUSSEN " " V. THOMSEN " 2 R. PETERSEN " " P. NIELSEN " " P. HANSEN " 4 R. J. PETERSEN " " H.C. IBSEN " 6 M. MATHIESEN " " P. MORTENSEN 22.5 C. J. TOFTNÆS " 7 C. JENSEN " " C. CHRISTIANSEN 20.6 DØD I SCHWEIDNITZ T.K. PETERSEN 21.8 DØD PÅ FYEN __.__ FRED MED EDERS STØV HER REISTES DENNE STEEN I JUNI 1866. På den lille hvide marmortavle på nordsidens øverste trappetrin. Sort skrift. KLANG SOM MALM HAR BLODETS RØST DØVES EI I KAMPENS BULDER. SORGEN SELV MED LØNLIG TRØST HÆLDER SIG MOD HAABETS SKULDER 1883 Stenen er opstillet i 1883 *** Historik *** Graven passes af kirkegården. Gravstedet er renoveret i 1985 (Forsvarsministeriets fortegnelse). Verset på tavlen fra 1883 er forfattet af gårdejer Hans Kaufmanns hustru i Blans. Hun lod den lille tavle hugge og henstille ved monumentet. Både monument og tavle er udført af møller Christian Nissen i Blans, der ved siden af mølleriet befattede sig med stenhuggeri. De to sidstnævnte på navnetavlen skal bevare mindet om to sognebørn, der døde i det fremmede. Christen Christiansen, 20. Rgts. 6. Komp., blev taget til fange den 18. april på Dybbøl. Han døde som krigsfange på fæstningen Schweidnitz den 22. juli. Hans grav er på den Evangeliske Garnisons kirkegård i Schweidnitz. Thomas Carsten Petersen fra Blans, menig nr. 588 ved 21. Rgts 4. Komp (8. Komp. på stenen er en fejl) døde på Frederiksgave lazaret (nervefeber) den 17. marts. Han blev jordet på Sønderborg kirkegård den 20. marts 1864. Anmærkninger til navnene på stenen: komp. nr. artil. 13Bt. 136 Constabel J. Thomsen, død på Ullerup lazaret 8.6., begr. 11.5. 2.Rgt 5 189 Menig Thor Peter Hansen, Skovhastrup, død på Ullerup lazaret 28.4., begr. 1.5. " 4 606 Menig Vilh. Vald. Lundsted, København, død i Blans 4.5., begr. 6.5. " 5 317 Korp. Jens Peter Nielsen, Køge, død i Ullerup 22.4., begr. 26.4. " 6 380 Menig Jens Paulsen, Lystrup, død i Blans 3.5., begr. 7.5. " 7 277 Menig Hans T. Jacobsen, Overdråby, død i Ullerup 21.4., begr. 24.4. " 7 623 Menig Mads Jensen, Grønholt, død i Ullerup 19.4., begr. 20.4. " 7 474 Hans Peter Jacobsen, Nøddebo, død i Ullerup 24.4., begr. 28.4. Artilleristen og de 7 mand af 2. Regiment blev såret og fanget den 18. april på Dybbøl. 4.Rgt 2 167 Menig Lars Olsen, Hammermølle, Tjustrup s. Død i Ullerup 12.8., begr. 14.8. " 2 310 Menig Hans Nielsen, Frøslev, død i Ullerup 14.7., begr. 19.7. " 8 1 Kmsg. Christian Fr. Svendsen, København, død i Ullerup 26.7., begr. 28.7 " 6 185 Menig Hans Nielsen, Slottehuset, død i Ullerup 29.7., begr. 30.7. 4 Regiments døde blev såret og fanget den 29. juni på Als. 9. Rgt 1 142 Ukorp. Søren Peter Jensen, Gandrup, død i Ullerup 1.5., begr. 5.5. " 1 489 Menig Søren Lauritzen, Stamkjær, død i Ullerup, 16.6., begr. 19.6. " 3 4 R.Corp. Peter Th. A. Volkmann, København, død i Ullerup 30.4., begr. 2.5. " 3 47 Menig Søren Eskildsen, Nørhoved, død i Ullerup 4.5., begr. 6.5. " 4 378 Menig Hans Beck Christensen, Stensbæk, død i Ullerup 24.4., begr. 28.4. " 5 590 Menig Fritz Falenkam, Odense, død i Ullerup 24.6., begr. 26.6. 16. Rgt 6 188 Peter Christian Th. Bjelke, Varde, blev såret den 18. april og indlagt på Blans lazaret, hvorfra han under et anfald af febervildelse løb bort om natten mellem 23. og 224. april. Den 11. maj fandtes hans lig i en mergelgrav. Begr. 11.5. 17. Rgt 1 35 Menig Peter Mortensen Møller, Sjorslev, død i Ullerup 24.4, begr. 26.4. " 12 37 Menig Jens Sørensen, Sødring, død i Blans 19.4., begr. 24.4. " 7 117 Menig Carl Hans Frederiksen, Sæby, død i Ullerup 29.4., begr. 2.5. " 7 136 Menig Christian Rasmussen, Fuldby, død i Ullerup 27.4., begr. 30.4. " 7 175 Menig Jørgen Jørgensen, Jordløse, død i Ullerup 27.4., begr. 1.5. 18. Rgt 1 Menig J. Nielsen (uden nærmere oplysning) " 8 378 Menig Svend Hansen, Ramløse, død i Ullerup 27.7., begr. 28.7. 20 Rgt 1 495 Menig Carl Chr. Aug. Neidig, Nordborg, død i Blans 19.4., begr. 20.4. " 1 567 Menig Lars Rasmussen, Ll. Sjørup, død i Blans 2.5., begr. 6.5. " 2 246 Menig Vilh.Carl Thomsen, Dalmølle, død i Ullerup 29.5., begr.31.5. " 2 342 Menig Rasmus Petersen, Indbo, død i Blans 23.4., begr. 26.4. " 3 424 Menig Peter Nielsen, Rigstrup, død i Blans 6.5., begr. 11.5. " 4 304 Korp. Peter Hansen, Slemminge, død i Blans 3.5., begr. 7.5. " 4 333 Menig Rasmus J. Petersen, død i Blans 25.4., begr. 28.4. " 6 120 Menig Hans Christian Ibsen, Ringkøbing, død i Blans 4.8., begr. 6.8. " 6 242 Korp. Mads Mathiesen, Rigstrupskov, død i Blans 20.4., begr. 22.4. 22 Rgt 5 36 Menig Peter Mortensen, Vejle, død i Blans 2.5., begr. 6.5. " 7 49 Menig Christian Jensen, Toftnæs, død i Blans 2.5., begr. 6.5. " 7 100 Menig C. Jensen, Hjørring, død i Blans 2.5., begr. 6.5. 9, 16, 17, 18, 20 og 22. Regiments døde er alle sårede fanger fra kampen på Dybbøl den 18. april.

Undersøgelseshistorie

2000
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2005
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse på Ullerup kirkegård for at fastslå stedfæstelsen af de 6 fredede krigergrave.

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links