Udsnit af informationsskilt
.
Oversigt
.
Bagside af sten
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
161476
Sted- og lokalitetsnummer
120413-132
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1925 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 1614:76 Mindesmærke. Centralt i mindesmærket står en mindesten, der er 1,5 x 1,5 m stor og 2 m høj. Stenen hviler på tre kampesten. Mindestenen er omgivet af beplantning og blomster, der er afgrænset af en cirkulær stenkant af lodretstillede marksten omkring mindestenen. Cirklen har en diameter på 410 cm, og omkring denne er en 100-110 cm bred chaussestenbelægning. Chaussestenbelægningen fortsætter ned til landevejen mod syd og har her en bredde på 1,7 m og er 13,7 m lang. Inskriptionen på stenen lyder: ”DEN HVIDE HEST / JEG KONGEN BAR OVER GRÆNSEN NED / DA SØNDERJYLLAND BLEV DANSK IGEN / 10. JULI 1920”. Inskriptionen kan opmales som hidtil, ligesom beplantningen og blomsterne kan udskiftes og plejes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke. Centralt i mindesmærket står en mindesten, der er 1,5 x 1,5 m stor og 2 m høj. Stenen hviler på tre kampesten. Mindestenen er omgivet af beplantning og blomster, der er afgrænset af en cirkulær stenkant af lodretstillede marksten omkring mindestenen. Cirklen har en diameter på 410 cm, og omkring denne er en 100-110 cm bred chaussestenbelægning. Chaussestenbelægningen fortsætter ned til landevejen mod syd, og har her en bredde på 1,7 m og er 13,7 m. Inskriptionen på stenen lyder: ”DEN HVIDE HEST / JEG KONGEN BAR OVER GRÆNSEN NED / DA SØNDERJYLLAND BLEV DANSK IGEN / 10. JULI 1920”. Inskriptionen kan opmales som hidtil, ligesom beplantningen og blomsterne kan udskiftes og plejes som hidtil. Mindesmærket er sat over den hvide hest kaldet Malgré Tout, der bar kong Christian d. 10 da han red over den gamle grænse ved Christiansfeld den 10. juli 1920 ved Sønderjyllands genforening med Danmark. Ifølge jomfru Fanny (1805-1881), en synsk kvinde fra Aabenraa, ville den danske konge en gang komme ridende over grænsen på en hvid hest, når Sønderjylland atter blev dansk. Derfor anvendtes en hvid hest, da kongen skulle krydse grænsen til det genvundne land. Hesten Malgré Tout (oversat fra fransk ”trods alt”) var født og opvokset i Frankrig, hvor ejerne af Visborggård, Alice og Knud Danneskiold Samsøe under et ophold købte hesten, og bragte den til Visborggård. Ved Genforeningen anvendtes hesten ved det kongelige ridt. Umiddelbart efter Genforeningen måtte hesten aflives, og blev efterfølgende begravet på det sted, hvor mindestenen står.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links